Tunne oikeutesi

Henkilötietojen käsittelyn tulee olla läpinäkyvää ja sinulla on oikeus tietää, kuinka henkilötietojasi käsitellään. Kerromme, mitä muita oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi suhteen ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi.

Mistä saan tietää, mitä tietoja minusta on kerätty?
Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi. Toisin sanoin, sinulla on oikeus pyytää tiedot siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei. Sinulla on myös oikeus pyytää jäljennös omista henkilötiedoistasi. Tee tällöin asiasta kirjallinen tietopyyntö. Joihinkin käyttämiimme tietojärjestelmiin sinulla on omat käyttäjätunnukset, jolloin voit itse hallita vähintäänkin yhteystietojasi.
Milloin saan ilmoituksen henkilötietojen käsittelystä?
Sinulla on oikeus saada ilmoitus henkilötietojen käsittelystä silloin, jos olemme saaneet henkilötietoja toimijoilta, jotka eivät ole viranomaisia. Jos käsittelemme muilta toimijoilta saamiamme tietoja, ilmoitamme sinulle tietojen luovuttajan lähteen silloin, kun käsittelemme näitä tietoja ensimmäistä kertaa. Jos olet antanut itse tietosi meille tai tiedot on saatu toiselta viranomaiselta lainsäädäntöön perustuen, meidän ei tarvitse tarvitse erikseen ilmoittaa henkilötietojen käsittelystä.
Miten saan oikaistua virheellisiä henkilötietojani?
Sinulla on oikeus vaatia, että virheelliset henkilötietosi korjataan tai puutteelliset henkilötietosi täydennetään. Tee asiasta kirjallinen henkilötietojen oikaisupyyntö. Joihinkin käyttämiimme tietojärjestelmiin sinulla on omat käyttäjätunnukset, jolloin voit itse hallita vähintään yhteystietojasi.
Voinko poistaa henkilötietojani rekisteristä?
Rekisteröidyn oikeus poistaa henkilötietoja rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi) on rajallinen. Poisto-oikeutta ei sovelleta lakisääteisiin henkilötietorekistereihin, joita muodostuu kunnan lakisääteisten tehtävien suorittamisessa. Lakisääteisissä toiminnoissa syntyvistä henkilörekistereistä tietoja poistetaan sen mukaan, millaisia tietojen säilyttämisaikoja lainsäädäntö edellyttää. Poisto-oikeutta ei myöskään ole siinä tapauksessa, kun henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn tai toisen henkilön täkeä etu.
Siirto-oikeus kuntien toiminnassa syntyvien henkilötietorekistereiden kohdalla on rajallinen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi siirtoa järjestelmästä toiseen sellaisista henkilötietorekistereistä, jotka ovat muodostuneet kunnan vapaaehtoisissa tehtävissä. Siirto-oikeutta ei kuitenkaan kunnassa sovelleta sellaisiin henkilötietoihin, joiden käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän tai julkisen vallan käyttämisessä.
Oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä omaan henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen perustuen esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen käsittelyssä käytetään automaatista päätöksentekoa tai profilointia.
Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
Sinulla on oikeus saada ilmoitus, mikäli kunnan tietojärjestelmiin kohdistuu tietoturvaloukkaus ja se todennäköisesti aiheuttaisi sinulle henkilötietoihisi liittyviä riskejä, kuten henkilötietojen käsittelyn valvontamahdollisuuden menettäminen, maksuvälinepetoksen tai muun henkilötietoihin liittyvä riski. Ilmoitus tehdään median välityksellä tai jos riski on huomattava, sinuun otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Yleistä tietosuoja-asetusta (EU, 679/2016) ja Henkilötietolakia (9/2018) sovelletaan yhdessä eri toimialojen lainsäädäntöjen kanssa, jotka  joissakin tapauksissa voivat myös rajoittaa oikeuksia.

Alavieskan kunnan palvelupiste

Henkilötietoja koskevat tietopyynnöt ja oikaisut

Alavieskan kunta
Palvelupisteen aukioloajat ma-pe 9.00-15.00
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 4395 111
alavieskan.kunta(at)alaveska.fi