Tonttien esittelypäivä 14.8.2021 klo 10 - 13

Tonttien esittelypäivä 14.8.2021 klo 10 - 13

 

Huutokaupattavien tonttien esittelypäivä Kivihaan uudistetulla kaava-alueella lauantaina 14.8. klo. 10-13. Kahvitarjoilu

Kivihaan yhdellä huutokaupattavalla tontilla esitellään kaikkia viittä huutokaupat.com-sivustolla olevaa tonttia sekä muita kunnan myytäviä tontteja.

Julkaisuaika

Koulunuorisotyöntekijä

Haemme Alavieskan ja Merijärven kuntien yhteiseen koulunuorisotyön kehittämishankkeeseen työntekijää määräaikaiseen toimeen ajalle 1.9.2021 - 3.6.2022.
Hankkeessa kehitetään molempien kuntien koulunuorisotyötä sekä digitaalista nuorisotyötä.

Koulunuorisotyöntekijän kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Työntekijältä toivomme kykyä kohdata ja ohjata nuoria yksilöinä ja ryhmänä, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, sosiaalisen median käyttötaitoja, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Hakijalla toivotaan olevan hyvät valmiudet digitaalisen nuorisotyönkehittämiseen.

Koulunuorisotyöntekijä kehittää monipuolista koulunuorisotyötä Alavieskan ja Merijärven yhtenäiskouluilla.
Tehtävänä on nuorisotyön periaatteiden mukaisesti tukea oppilaita heidän tarpeissaan ja tehdä yhteistyötä koulujen oppilashuollon kanssa, esim. välituntitoimintojen kehittäminen ja motivointi, sekä digitaalisen nuorisotyön kehittäminen kuntiin.
Työntekijä voi kohdata nuoria kouluajan lisäksi kouluajan ulkopuolella nuorisotilalla ja muissa nuorisotyön ympäristöissä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa, ja toteutetaan yhdessä nuorten, koulujen, oman toimialan työntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen seuranta ja raportointi on osa koulunuorisotyöntekijän työtehtäviä.
Koulujen loma-aikoina työtehtävät ovat nuorisopalveluissa.
Työ sisältää välillä iltatyötä sekä satunnaisesti viikonlopputyötä.
Toimi edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Hakemus 9.8.2021 klo 16.00 mennessä:  
Koulunuorisotyöntekijä - Alavieskan kunta - Kuntarekry

Työaika on 38,25 tuntia/viikko ja palkkaus KVTES:n mukainen (02VAP060).

Lisätietoja

www.merijarvi.fi
https://www.facebook.com/alavieskanuoppari
https://www.instagram.com/alavieskan_nuoppari/
https://www.instagram.com/alavieskanyhtenaiskoulu/
https://www.instagram.com/merijarvenvapaaaikatoimi/
https://peda.net/alavieska
https://peda.net/merijarvi

Julkaisuaika

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 1.6.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui 1.6.2021. Ryhmä totesi, että epidemia Pohjois-Pohjanmaalla perustasolla: tartuntojen määrä on säilynyt alueella maltillisena, ilmaantuvuus on alhainen ja tartuntaketjut ovat hallinnassa. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumismäärien rajoittaminen ei ole alueella enää välttämätöntä, joten rajoituksista luovutaan aluehallintoviraston päätöksellä 1.6. alkaen. Koululaisten maskisuositus peruskouluissa ja toisella asteella puretaan.

Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita).

-Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
-Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
-Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
-Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
-Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
-Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
-Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet 
-Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin mahdollisimman pienimuotoisesti ja turvaohjeita noudattaen.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
-Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
-Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-ao/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivantoimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
-Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Etätyösuositus
-Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt
-Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet
-Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

Julkaisuaika

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 27.5.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Nivalassa todettiin torstaiaamuna yksi uusi koronavirustartunta. Sairastunut oli jo altistuskaranteenissa, joten tapaukseen ei liity uusia altistumisia.

Kevään juhlat porrastetusti, suosituksia ja hygieniaohjeita noudattaen

Valmistujaisten ja muiden kesän juhlien järjestäminen puhuttaa myös Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen asukkaita.  

Juhlien järjestelyissä on noudatettava alueellisten viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia, jotka koskevat myös yksityistilaisuuksia. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on kuntajohtajien päätöksellä voimassa kuun loppuun saakka 20 hengen kokoontumisrajoitus, joka perustuu naapurimaakunta Keski-Pohjanmaan heikentyneeseen koronatilanteeseen.  

Yksityishenkilöiden juhlat suositellaan järjestämään porrastetusti. Lisäksi juhlissa kannattaa muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin epidemia-aikana. Tärkeintä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, noudattaa turvavälejä ja käyttää kasvomaskia. 

Lievienkin koronavirukseen viittaavien oireiden takia pitää hakeutua testiin, jättää juhlat väliin ja pysytellä kotona. 

Lisätietoja: 

Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, p. 044 419 5002. 

 

Julkaisuaika

Varhaiskasvatuksen kesä

7.6.2021 Keltasirkun päiväkoti menee kiinni laajennuksen pohjatöiden alkamisen takia. Keltasirkun piha kunnostetaan myös tulevana kesänä.

Alle 3-vuotiaiden, 4-5 -vuotiaiden ja vuorohoitoa tarvitsevien lasten ryhmät toimii Peukaloisen päiväkodissa 7.6.- 31.7.2021 välisen ajan, osoitteessa Oikopolku 4. 6-vuotiaiden ryhmä toimii kesäkuun ajan Koulutie 11 B 6 :ssa (ns. "iippa" tila yhtenäiskoulun takana). Asiakasperheille tiedotetaan tarkemmin toukokuun lopulla.

Elokuussa 2.8. Keltasirkku aukeaa ja  lapsiryhmät palaavat omiin yksikköihin. Käytössä oleva piha supistuu ensi toimintakaudeksi, mutta kummankin päädyn sisäänkäynnit ovat käytössä.

Lisätietoja päiväkodin johtaja Helena Häivälä puh 044 5395 243 (hoitosuhteeseen ja syksyn hoitopaikkoihin liittyvät asiat)  toimistosihteeri Katariina Yliverronen puh 044 5395 214 (asiakasmaksuun ja laskutukseen liittyvät asiat)

 

Julkaisuaika

Ajankohtaista koronasta 17.5.2021

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 17.5.2021 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Nivalassa todettiin lauantaina yksi uusi koronavirustartunta. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Nivalan kaupunki painottaa, että käsihygienian, etäisyyksien ja maskien käytön suhteen on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tämä sama tulee huomioida harrastusryhmien toiminnassa ja yleisötilaisuuksien järjestämisessä. 

Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa on tällä hetkellä altistuskaranteenissa yhteensä n. 80 henkilöä.  

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti viikonloppuna, että perjantaina 14.5. klo 12–15 Tavaratalo J. Kärkkäisellä, erityisesti Fresh!Burgerissa klo 13–13.30, asioineet ovat saattaneet altistua koronavirustartunnalle. Ilmoitus liittyy Soitessa todettuun tartuntaan ja sen jäljitystyöhön, jossa Kallio ei ollut osallisena.  

Jos Peruspalvelukuntakuntayhtymä Kallion alueella todetaan koronavirustartunta, johon liittyy altistumisriski esimerkiksi kaupassa, ravintolassa tai muussa julkisessa tilassa, kerromme altistumispaikat sekä päivämäärät ja kellonajat nettisivullamme osoitteessa www.kalliopp.fi 

Koska koronavirustilanne on heikentynyt Kallion lähialueilla nopeasti, hygieniaohjeiden noudattaminen on nyt erityisen tärkeää. Pese kädet huolellisesti ja usein ja käytä käsidesiä. Pidä 2 metrin turvaetäisyys ja käytä kasvomaskia. Jos saat vähäisiäkään hengitystieinfektion oireita, vältä kodin ulkopuolisia kontakteja ja hakeudu herkästi koronatestiin.  

 

Koronarokotukset 

Koronarokotusten ajanvarausvuorossa ovat riskiryhmiin kuuluvat yli 16-vuotiaat sekä kaikki 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Ajanvarausta laajennetaan uusille ikäryhmille tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Tuorein tieto ajanvarausten etenemisestä löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi 

Suosittelemme, että v. 1976 ja sitä ennen syntyneet varaavat rokotusajan ensisijaisesti netissä. Linkki sähköiseen ajanvaraukseen löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi > Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.  Uusia aikoja avataan sähköiseen palveluun viikottain, joten jos ajat ovat tilapäisesti loppu, palvelussa kannattaa käydä toisena ajankohtana uudestaan.  

Riskiryhmien rokotusaikoja voi varata vain puhelimitse. Puhelinajanvaraus on avoinna keskiviikkona ja torstaina klo 9–16, p. 040 635 5450 tai 040 635 5449. 

 

Julkaisuaika

Rokotusaikoja varattavissa

Koronarokotusten ajanvaraus on nyt auki myös 55-59-vuotiaiden ikäryhmälle. Suosittelemme hyödyntämään sähköistä ajanvarausta, www.kalliopp.fi -> Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.
Ajanvarausvuorossa ovat edelleen myös kaikki 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat yli 16-vuotiaat. 16–54-vuotiaat voivat varata rokotusaikoja vain puhelimitse.
Puhelinajanvaraus on avoinna tänään klo 9–16. Varaa aika soittamalla numeroon 040 635 5450 tai 040 635 5449.
Julkaisuaika

Koronatilanne 26.4.2021 rokotusaikoja varattavissa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa:

Koronarokotukset 

Koronarokotusten ajanvaraus on 26.4. laajennettu koskemaan myös 60–64-vuotiaiden ikäryhmää. Ajanvarausvuorossa ovat yhä myös kaikki 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat, sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 16–64-vuotiaat.

Ikänsä perusteella ajanvarausvuorossa oleva voi varata rokotusajan netissä. Suosittelemme, että 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat hyödyntävät sähköistä ajanvarausta mahdollisuuksien mukaan.  Linkki sähköiseen ajanvaraukseen löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi -> Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.  Rokotusaikoja on tällä hetkellä hyvin tarjolla, joten oma rokotusaika kannattaa varata nyt!

Riskiryhmiin kuuluvat voivat varata rokotusaikoja vain puhelimitse, p. 040 635 5450 tai 040 635 5449. Puhelinajanvaraus on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–16 tai niin kauan kuin rokotusaikoja on annettavana. 

Huomaathan, että jos rokotusaikoja on annettavana runsaasti, puhelinajanvarausta pidetään auki myös muina päivinä. Esimerkiksi tänään maanantaina aikoja voi varata klo 16 saakka. Kerromme näistä poikkeavista aukioloajoista nettisivuillamme osoitteessa www.kalliopp.fi sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Facebook-sivulla. Seuraathan ilmoitteluamme!    

Julkaisuaika

Yritysten kustannustuki

Yritysten kustannustuki

Kustannustuen kolmas kierros 27.4.—23.6.2021
Kustannustuen haku käynnistyy 27.4. klo 9.00

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021.
Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021.
Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

haekustannustukea.fi

Julkaisuaika

Rokotusaikoja varattavissa

Koronarokotusten puhelinajanvaraus on nyt auki. Linjoilla on rauhallista, nyt on hyvä hetki soittaa!  

Varaa aika numerosta 040 635 5450 tai 040 635 5449.

Ajanvarausvuorossa ovat

- riskiryhmään 2 kuuluvat 16-64-vuotiaat,

- riskiryhmään 1 kuuluvat 16-64-vuotiaat sekä

- kaikki 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

Riskiryhmien rokotusaikoja voi varata vain puhelimitse.

Julkaisuaika

Koronatilanne 22.4.21 rokotusaikoja varattavana

Rokotusajanvarauksesta pyydettiin välittämään sellaiset terveiset, että tällä hetkellä linjoilla on rauhallista. Nyt on hyvä hetki soittaa! Kuva poistettu.

Varaa aika numerosta 040 635 5450 tai 040 635 5449.

Riskiryhmiin kuuluvat voivat varata rokotusajan vain puhelimitse.

65-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat varata rokotusaikoja myös netissä.

Puhelinajanvaraus on avoinna tänään torstaina klo 16 saakka sekä huomenna perjantaina klo 8.30 alkaen.

Julkaisuaika

Myytävänä

Myydään

Alavieskan kunta myy Huutokaupat.com- sivustolla kaksi omakotitalotonttia Alavieskan asemakaava-alueella eniten tarjoavalle:

Ämmänkallion alueella Huhujankuja 2- osoitteessa omakotitalotontti korttelissa 318, tontti 1. Tontin pinta-ala on 1 300m2 ja rakennusoikeus 260k-m2. Kunnanhallitus on määrittänyt tontin alimmaksi myyntihinnaksi 520€.
Kohdenumero 2678049

Kivihaan uudistetulla alueella Kivihaantiellä omakotitalotontti korttelissa 323, tontilla 4. Tontin pinta-ala on 6 089m2 ja rakennusoikeus 1 217k-m2. Kunnanhallitus on määrittänyt tontin alimmaksi myyntihinnaksi 6089€.
Kohdenumero 2678117

Uudelle omakotirakentajalle on lisäksi etuna ilmainen vesiliittymäsopimus. 

Ohessa Alavieskan kunnanhallituksen hyväksymät myyntiehdot. Tonttien hinta alv. 0%. 

Ostaja maksaa kaupankäynnistä aiheutuvat kustannukset, kaupanvahvistajan palkkion sekä kohteen lainhuuto- ja rasitustodistusmaksut sekä maksun kiinteistörekisteriotteesta.
Lisätietoja kohteesta antaa
kunnaninsinööri Tuomas Häggman: tuomas.haggman@alavieska.fi, 0445395287 
kunnanjohtaja Kari Pentti: kari.pentti@alavieska.fi, 0505590450

Julkaisuaika

Koronarokotusaikoja saatavilla huomiselle 20.4.2021

Hyvää uutta viikkoa!
Koronarokotusten puhelinajanvaraus on poikkeuksellisesti auki myös tänään maanantaina 19.4. klo 8.30 alkaen! Ajanvarausnumerot: 040 635 5450 ja 040 635 5449. Ajanvarausta on laajennettu koskemaan kaikkia 16–64-vuotiaita riskiryhmään 2 kuuluvia.
Ajanvarausvuorossa ovat
-riskiryhmään 2 kuuluvat 16-64-vuotiaat,
-riskiryhmään 1 kuuluvat 16-64-vuotiaat,
-65-vuotiaat ja sitä vanhemmat.
Riskiryhmien rokotusaikoja voi varata vain puhelimitse.
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat varata rokotusajan myös netissä. Jos mahdollista, suosittelemme käyttämään tätä vaihtoehtoa. Sähköinen ajanvaraus: www.kalliopp.fi > Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.
Julkaisuaika

KORONAROKOTUSAIKOJA SAATAVILLA HUOMISELLE 7.4.!

70-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat varata rokotusajan vaikka heti sähköisessä ajanvarauspalvelussa, tai soittaa puhelinajanvaraukseen huomenna klo 9 alkaen, p. 040 635 5450 tai 040 635 5449.

Nettiajanvaraukseen pääsee tästä:
https://www.kalliopp.fi/ > Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.

Jos lähipiirissäsi on vielä rokottamattomia yli 70-vuotiaita, vinkkaathan asiasta myös heille.

Julkaisuaika

Ensi viikolle on koronarokotusaikoja jäljellä

Ensi viikolle on vielä hyvin koronarokotusaikoja jäljellä! Ajanvarausnumerossakaan ei ole nyt ruuhkaa, kannattaa soittaa ja varata rokotusaika vaikka heti, p. 040 635 5450 tai 040 635 5449.

Nettiajanvaraus on auki niin kauan kuin aikoja riittää, joten sitä kautta aikoja voi varata myös pääsiäisen pyhinä. Linkki löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi -> Siirry sähköiseen ajanvaraukseen.

Ajanvarausvuorossa ovat nyt v. 1951 syntyneet ja sitä vanhemmat.

Julkaisuaika

Musiikkiopistoon

Musiikkiopiston oppilaaksi haku on käynnissä

Ilmoittaudu: www.ylivieska.fi/musiikkiopisto

Netti-ajanvaraus sulkeutuu 14.4.2021

Pääsykokeet Alavieskassa 20.4.2021

Ylivieskan seudun musiikkiopisto 044 4294 323

Julkaisuaika

Koronatilanne 22.3.2021

THL ilmoitti viime viikolla AstraZenecan koronavirusrokotteen käytön tilapäisestä keskeytyksestä. Kallion alueella keskeytys ei aiheuta peruutuksia varattuihin rokotusaikoihin, sillä Kallioon on saatu korvaavaa rokotetta. Rokotusajat pysyvät muuten ennallaan, mutta Nivalan torstaiksi sovitut rokotusajat siirtyvät lauantaille. Kalliosta ollaan alkuviikon aikana yhteydessä asiakkaisiin, joita muutos koskee.  

Rokotusaikoja varattavissa 

Sähköinen ajanvaraus on parhaillaan auki 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille, ja rokotusaikoja on varattavissa vielä myös tälle viikolle. Rokotusaikoja voi varata netissä niin kauan kun aikoja riittää. Uusia rokotusaikoja lisätään sähköiseen ajanvaraukseen viikoittain.  

Puhelinajanvaraus on avoinna keskiviikkona ja torstaina klo 9 alkaen, p. 040 635 5450 tai p. 040 635 5449. Rokotusajat varataan itse joko netissä tai soittamalla.

80-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmään kuuluvat on tavoitettu ja rokotusajat annettu.  

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ei todettu viikonlopun aikana uusia koronavirustartuntoja. 

Julkaisuaika

Koronatilanne 19.3.2021

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 19.3.2021 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ei toistaiseksi ole todettu uusia koronavirustartuntoja kuluvalla viikolla. Viimeisin tartunta todettiin lauantaina 13.3. Ylivieskassa. 

Koronavirusrokotuksia annetaan tällä hetkellä 75–79-vuotiaiden ikäryhmälle sekä 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmälle. 80-vuotta täyttäneiden ikäryhmästä lähes kaikki on rokotettu tai saanut rokotusajan. Viimeiset rokotusajat iäkkäimmille annetaan ensi viikolla. Rokotusten etenemistä voi seurata nettisivuillamme osoitteessa kalliopp.fi/koronarokotukset. 

Valtakunnallinen koronatilanne hankala 

Viikolla 10 (ajalla 8.3.–14.3.) koko maassa todettiin yhteensä lähes 4800 uutta tapausta, mikä on yli 300 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla. Tämä on suurin viikoittain raportoitujen uusien tautitapausten määrä koko epidemian aikana. Valtakunnallisen tilanteen merkittävän heikentymisen vuoksi on eri puolilla maata on tarpeen pitää yllä ja lisätä keinoja tartuntojen estämiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. 

Tartuntoja todetaan edelleen eniten työikäisillä, varsinkin nuorilla aikuisilla. Viikolla 11 noin 81 % kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla ja lähes puolet alle 30-vuotiailla. Alle 10-vuotiaiden osuus tapauksista oli noin 11 % ja 10–19-vuotiaiden osuus noin 14 %.  

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa. Esimerkiksi sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 6 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä. Myös yksityistilaisuudet suositellaan rajaamaan kuuteen henkilöön. Voit kerrata alueellamme voimassa olevat rajoitukset ja suositukset osoitteessa www.oyskorona.fi.  

Hankkiudu herkästi koronavirustestiin 

Jos sinulla on lieviäkään koronavirustartuntaan viittaavia oireita, vältä kodin ulkopuolisia kontakteja ja hakeudu koronavirustestiin. Viikonloppuna koronavirustestejä tehdään Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.  

Hyvä käsi- ja yskimishygienia, vähintään 2 metrin turvaetäisyyden säilyttäminen ja maskin käyttö estävät tehokkaasti tartuntojen leviämistä. 

Julkaisuaika

Koronatilanne 15.3.2021

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 15.3.2021 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Ylivieskassa todettiin lauantaina yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. 

Koronarokotukset jatkuvat 

Koronarokotusten rokotusjärjestys muuttuu tällä viikolla johtuen Astra Zeneca-rokotteen yläikärajan poistumisesta. Kaikki nykyiset rokotteet suunnataan iäkkäimpiin ikäryhmiin. Alle 70-vuotiaiden riskiryhmien rokotukset jäävät tauolle siihen saakka, että yli 70-vuotiaat on rokotettu. Kalliossa ei toistaiseksi ole keskiviikkoisin riskiryhmien rokotusajanvarausta.  

Yli 80-vuotiaat 

 • voivat varata ajan sähköisesti, sähköinen ajanvaraus aukeaa torstaisin klo 9, 
 • voivat varata ajan puhelimella keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 alkaen, p. 040 635 5450 tai 040 635 5449, 
 • voivat jäädä odottamaan, että Kalliosta soitetaan ja tarjotaan rokotusaikaa.
 • Kotihoidon asiakkaat saavat ajan kotihoidon toimesta. 

75–79-vuotiaat 

 • voivat varata ajan sähköisesti tiistaina 16.3. klo 9 alkaen.  
 • puhelinajanvaraus on keskiviikkona 17.3. klo 9 alkaen, p. 040 635 5450 tai 040 635 5449. 

70–74-vuotiaat 

 • ajanvaraus oletettavasti alkaa huhtikuun alkupuolella. Seuraathan ilmoitteluamme. 

Alle 70-vuotiaat 

 • Riskiryhmien rokotukset jatkuvat, kun edelliset ryhmät on rokotettu. Seuraathan ilmoitteluamme.  

Ikäihmisen kanssa samassa taloudessa asuva yli 70-vuotias saa rokotteen samanaikaisesti. Ajan voi varata vain puhelimitse. 

Sähköinen ajanvaraus sulkeutuu sen jälkeen, kun kaikki ajat on annettu. Ilman ajanvarausta paikalle tulleille ei voida antaa rokotetta. 

80-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat varata rokotusajan itse, tai jäädä odottamaan, että Kalliosta otetaan yhteyttä ja tarjotaan rokotusaikaa. Soittamalla ikäihmisille haluamme varmistaa, että tavoitamme myös heidät, joita muu ilmoittelu ei välttämättä tavoita. 

Alle 80-vuotiaat voivat varata rokotusajan itse joko sähköisesti tai soittamalla ajanvarausnumeroon. 

Muistutamme, että rokotteen jälkeenkin tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta, käyttää maskia ja huolehtia turvaväleistä. 

Julkaisuaika

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 12.3.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ei todettu tiistai-perjantai aikana uusia tartuntoja. Tästä huolimatta on tärkeä välttää ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja, huomioidaan voimassa oleva kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Hygieniaohjeiden noudattaminen on keskeistä koronatartuntojen torjunnassa. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta, yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan, pidä vähintään 2 metrin turvaetäisyys ja käytä maskia.

Jos sinulla on lieviäkään hengitystieinfektion oireita, hakeudu herkästi koronavirustestiin ja vältä kodin ulkopuolisia kontakteja. Viikonloppuna testejä tehdään Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.

Alueellamme voimassa olevat suositukset ja rajoitukset jatkuivat ennallaan, voit tarkistaa osoitteesta www.oyskorona.fi

Koronarokotustilanteen kunnittain voi seurata THL:n sivulta. Linkki: Koronarokotusten edistyminen

Koronarokotukset  vko 11 alkaen

THL on 10.3.2021 muuttanut koronarokotusten rokotusjärjestystä koska Astra Zenecan rokotteen yläikäraja on poistunut. Kaikki nykyiset rokotteet suunnataan iäkkäimpiin ikäryhmiin. Alle 70-vuotiaiden riskiryhmien rokotukset jäävät tauolle, kunnes yli 70-vuotiaat on rokotettu. Tästä syystä Kalliossa ei ole keskiviikkoisin riskiryhmien rokotusaikoja annettavissa. Ilmoitamme, kun tilanne muuttuu.

Koronarokotusaikoja on vain sen verran kuin rokotteita saadaan.

Yli 80-vuotiaiden koronarokotukset

 • voivat varata ajan sähköisesti, aukaistaan torstaisin klo 9.00  Linkki:  Sähköinen ajanvaraus
 • voivat varata aikaa puhelimella torstaisin klo 9.00 alkaen  p. 040 635 5450 tai 040 635 5449
 • voi jäädä myös odottamaan soittoa Kalliosta
 • kotihoidon asiakkaat saavat ajan kotihoidon toimesta

75 – 79 – vuotiaiden koronarokotukset

 • avataan sähköinen ajanvaraus tiistaina 16.3. klo 9.00  Linkki:  Sähköinen ajanvaraus
 • puhelinajanvaraus on keskiviikkona 17.3. klo 9.00  p. 040 635 5450 tai 040 635 5449.

70 – 74 –vuotiaiden koronarokotukset

 • ajanvaraus oletettavasti alkaa huhtikuun alkupuolella

alle 70-vuotiaiden koronarokotukset

 • Riskiryhmien rokotukset jatkuu, kun edelliset ryhmät on rokotettu

Ikäihmisen kanssa samassa taloudessa asuva yli 70-vuotias saa rokotteen samanaikaisesti

 • molemmille on varattava oma rokotusaika puhelimella

Sähköinen ajanvaraus sulkeutuu sen jälkeen, kun kaikki ajat on annettu. Ilman ajanvarausta paikalle tulleille ei voida antaa rokotetta.

Muistutamme, että rokotteen jälkeen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta, käyttää maskia ja huolehtia turvaväleistä.

Julkaisuaika

Koronatilanne Pohjois-Pohjanmaalla ennallaan

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteessa ei ole tapahtunut kuluneen viikon aikana merkittäviä muutoksia. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi, että suositukset ja rajoitukset säilyvät toistaiseksi ennallaan.

Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen tilannekuvaa tiistaina 9. maaliskuuta. Ryhmä totesi, että epidemia on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen kiihtymisvaiheessa. Tartuntamäärät ja tartuntojen ilmaantuvuus ovat kahden viime viikon aikana jossain määrin nousseet, mutta nousu selittyy pitkälti Oulun kaupunginsairaalan epidemialla. Muualla maakunnassa tilanne on edelleen rauhallinen.

Muuntoviruksen leviämisen riski on valtakunnallisesti korkea ja siihen täytyy myös meillä varautua. Muutoksia suosituksiin voidaan tehdä tarvittaessa nopeallakin aikataululla. ”On odotettavissa, että viime viikolla linjatut tiukemmat kokoontumisrajoitukset ja maanantaina 8.3. alkanut ravintoloiden sulku alkavat näkyä tartuntaluvuissa pienellä viiveellä. Kun näemme, minkälainen vaikutus näillä on alueen epidemiatilanteeseen, näemme myös, onko tarvetta linjata uudelleen esimerkiksi etäopetusta tai lasten ja nuorten harrastuksia koskevia suosituksia”, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi.

Viikon 9 aikana Pohjois-Pohjanmaalla todettiin yhteensä 117 koronatartuntaa. Miltei kaikki tartuntojen lähteet pystytään edelleen selvittämään, liki puolet nyt todetuista tartunnoista liittyy Oulun kaupunginsairaalan tartuntaketjuun. Tartuntojen ilmaantuvuus on kahden viikon seurantajaksolla nyt 52,49.

Julkaisuaika

KORONATILANNE 5.3.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa:

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 5.3.2021 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen koululaisilla alkaa tänään hiihtoloma. Hiihtoladut, metsät ja pulkkamäet ovat turvallisimpia paikkoja nauttia tulevasta hiihtolomasta. Riski saada koronavirustartunta on ulkona liikkuessa pieni. THL suosittelee, että talvilomailijat ulkoilisivat oman lähipiirin seurassa ja välttäisivät väkijoukkoja.  

Jos suunnitelmissa on matkustaa Suomen sisällä, on tärkeä muistaa: 

 • seurata epidemiatilanteen kehittymistä 
 • viettää aikaa mieluiten vain oman lähipiirin seurassa 
 • välttää ihmisjoukkoja 
 • pitää yli kahden metrin turvaväli muihin ihmisten ilmoilla liikuttaessa, myös ulkoillessa 
 • huolehtia käsihygieniasta 
 • käyttää maskia kaikkialla julkisissa sisätiloissa.  

Omalla autolla liikkuminen on turvallista, kunhan myös taukopaikoilla muistaa turvavälit, käsihygienian sekä maskin käytön. Lue lisää: THL:n suositukset talviloman viettoon 

Hygieniaohjeiden noudattaminen on tärkeää sekä lomalla että arjessa. Pese käsiä, pidä vähintään 2 metrin turvaetäisyys, käytä maskia ja yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi. Jos saat koronavirustartuntaan viittaavia oireita, pysyttele kotona ja hankkiudu herkästi koronavirustestiin. Viikonloppuna testejä tehdään Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.  

Hiihtolomaviikolla Kallion toimipisteet ovat auki poikkeavasti. Koronaneuvonta on avoinna tavalliseen tapaan ma–pe klo 8–15,  p. 08 419 5140.  

Rokotusajanvaraus on avoinna myös ensi viikolla. Keskiviikkona 10.3. klo 9 alkaen ajanvaraus on avoinna alle 70-vuotiaille, riskiryhmien rokotusjärjestyksen mukaiseen ryhmään 1 kuuluville, ja torstaina 11.3. 80-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Ikäihminen voi vaihtoehtoisesti jäädä myös odottamaan, että Kalliosta soitetaan ja tarjotaan rokotusaikaa. Tällä hetkellä noin puolet alueemme yli 80-vuotiaista on saanut 1. rokotteen.   

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ei eilen todettu uusia koronavirustartuntoja. 

Julkaisuaika