Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden takia pitkään poissa työelämästä. Sen tarkoituksena on vahvistaa osallistujien työkykyä ja arjenhallintaa sekä parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri yksiköissä, seurakunnalla ja paikallisissa yhdistyksissä. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa, jonka mukaan kuntien tulee järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan. Työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan 1 – 4 pv/vko. Työtoimintaan osallistuva henkilö saa työttömyyspäivärahan lisäksi kulukorvausta (9 €/pvä) ja hän on oikeutettu matkakorvauksiin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Marjo Nahkala, joka avustaa myös työnhakuun, työnhaun asiakirjoihin, opiskelu asioihin, kuntoutukseen, eläkkeeseen, työkokeiluun, palkkatukeen ym. liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Marjo Nahkala puh. 040-726 7565 pääsääntöisesti Alavieskan toimistolla (Puurakenteentie 3) torstaisin klo 9 - 15

marjo.nahkala(at)merijarvi.fi