Liittymis- ja kulutusmaksut

Uuden kiinteistön liittymisestä tehdään kirjallinen sopimus kiinteistön omistajan kanssa. Sopimuksessa määritellään kiinteistön liittymispaikka sekä yleiset vastuut ja velvoitteet.

Uuden kiinteistön rakentajan on hyvä olla yhteydessä vesilaitokseen ennen rakentamista. Vesilaitos opastaa liittymissopimuksen yhteydessä ja samalla sovitaan liittymän rakentamisesta tarvittavilta osin.

Liittymismaksut keskimäärin:

  • Vesiliittymä 1100 €
  • Viemäriliittymä kaava-alueella 1009 €
  • Jätevesiliittymän hinta 8500 € (alv 0%), kun liitytään kunnalliseen jätevesiverkostoon toiminta-alueen ulkopuolelta tai Alavieskan kunnan läpi kulkevaan siirtoviemäriin.
    • Sisältää: kiinteistöpumppaamon, maks. 200 m paineviemäriä sekä asennuksen tarvikkeineen
    • Kiinteistön omistaja vastaa sähkötöiden hankinnasta ja pumppaamon hoidosta asennuksen jälkeen

Veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksut

 1.2.2023
 alv 0%alv 24 %
Kulutusmaksut/m3  
Talousvesi kulutusmaksu €/m31,271,57
Jätevesi kulutusmaksu €/m33,664,54
   
Perusmaksut/mittarikoko  
Talousvesi perusmaksu 20 mm €/kk6,928,58
Jätevesi perusmaksu 20 mm €/kk4,735,87
Talousvesi perusmaksu yli 20 mm €/kk32,8940,79
Jätevesi perusmaksu yli 20 mm €/kk9,4911,77