Liittymis- ja kulutusmaksut

Uuden kiinteistön liittymisestä tehdään kirjallinen sopimus kiinteistön omistajan kanssa. Sopimuksessa määritellään kiinteistön liittymispaikka sekä yleiset vastuut ja velvoitteet.

Uuden kiinteistön rakentajan on hyvä olla yhteydessä vesilaitokseen ennen rakentamista. Vesilaitos opastaa liittymissopimuksen yhteydessä ja samalla sovitaan liittymän rakentamisesta tarvittavilta osin.

Omakotitalon liittymismaksu, 200 kerrosalaneliön kiinteistö:

  • Vesiliittymä 1100 €
  • Viemäriliittymä kaava-alueella 1009 €
  • Jätevesiliittymän hinta 5000 € (alv 24%), kun liitytään kunnalliseen jätevesiverkostoon toiminta-alueen ulkopuolelta tai Alavieskan kunnan läpi kulkevaan siirtoviemäriin.
    • Sisältää: kiinteistöpumppaamon, maks. 200 m paineviemäriä sekä asennuksen tarvikkeineen
    • Kiinteistön omistaja vastaa sähkötöiden hankinnasta ja pumppaamon hoidosta asennuksen jälkeen
Veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksut