Hallinto-, sivistys-, tekniset-, elinkeino- ja maaseutupalvelut

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa kunnan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut.

Vastuualueet
- hallintopalvelut
- henkilöstöpalvelut

Palveluvastaavana toimii hallinto- ja sivistysjohtaja Matti Pulkkinen.

Hallintopalveluissa ratkaisuvaltaa on jaettu
- henkilöstöjaostolle; ratkaisee henkilöstöhallinnon asioita, siirtänyt osan asioista viranhaltijoiden ratkaistavaksi
- yhteistoimitaryhmälle; ratkaisee yhteistoiminta-asiat kunnan ja henkilöstön välillä sekä työsuojeluun liittyvät asiat
- kunnanhallitukselle; ratkaisee palvelualueen muut asiat

Kamreerina toimii Pirjo Männistö.

Talous-ja henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä.

Laskutusohje ja käännetty arvonlisävero

Yhteystiedot hallintopalvelut
Vs. kunnanjohtaja Kari Pentti
050 5590 450

Hallinto- ja sivistysjohtaja Matti Pulkkinen
044 5395 250

Toimistosihteeri
arkistoasiat/ilmoitustaulunhoitaja
Katariina Yliverronen
044 5395 214

Toimistosihteeri (asuntoasiat)
Mervi Murto
044 5395 285

Atk-ja toimistosihteeri
Tuula Kauppinen
044 5395 212

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. 

Vastuualueet
- esi- ja perusopetus
- kirjastopalvelut
- kulttuuripalvelut
- vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö
- kansalais- ja musiikkiopisto
- liikuntapalvelut
- varhaiskasvatuspalvelut

Sivistyspalveluissa asioita ratkaisee sivistyslautakunta ja palveluvastaavana toimii hallinto- ja sivistysjohtaja Matti Pulkkinen

Yhteystiedot sivistyspalvelut
Hallinto- ja sivistysjohtaja
Matti Pulkkinen
044 5395 250

Atk-ja toimistosihteeri
Tuula Kauppinen
044 5395 212

Sähköposti
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Koulun yhteystiedot
Alavieskan yhtenäiskoulu
Koulutie 9
85200 Alavieska

Opettajainhuone 044 5395 330
Kanslia 044 5395 266

Vs. rehtori Päivi Korkiakoski
044 5395 251

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@edu.alavieska.fi

Varhaiskasvatuspalvelut
Päivähoitotoimisto (kunnantalolla)
Pappilantie 1
85200 Alavieska

Päiväkodin johtaja
Helena Häivälä
044 5395 243
etunimi.sukunimi@edu.alavieska.fi

Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen
044 5395 214
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

 

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja asuinympäristö.

Vastuualueet
- teknisen toimen hallinto
- yhdyskuntapalvelut
- liikenneväylät
- viranomaispalvelut
- toimitila- ja vuokrauspalvelut
- ruokapalvelut
- vesi- ja viemärihuolto

Teknisissä palveluissa asioita ratkaisee tekninen lautakunta ja palveluvastaavana toimii kehitysjohtaja Sami Nyrhinen.

Yhteystiedot tekniset palvelut
Kehitysjohtaja
Sami Nyrhinen
044 5395 288

Kunnaninsinööri
Tuomas Häggman
044 5395 287

Palveluesimies
siivouspalvelut
Satu Harju
044 4294 270

Palvelujohtaja
keittiöpalvelut
Eija Kangasoja
044 4883 465
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Tekniset palvelut toimistosihteeri
Jaana Pudas
044 5395 283

Toimistosihteeri (asuntoasiat, kela-asiat)
Mervi Murto
044 5395 285

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Elinkeino- ja maaseutupalvelut

Elinkeino- ja maaseutupalvelujen tehtävänä on lisätä kunnan elinvoimaa ja edistää Alavieskassa toimivien yritysten liiketoimintaa. 

Vastuualueet 
- elinkeinojen kehittäminen
- lomitustoiminta
- maaseutupalvelut

Palveluvastaavana toimii kunnanjohtaja Kari Pentti.

Yhteystiedot elinkeino- ja maaseutupalvelut
Vs. kunnanjohtaja, elinkeinopalvelut
Kari Pentti
050 5590 450
olli.ikonen(at)alavieska.fi

Elinkeinopalvelut
Kalajoen yrityspalvelukeskus
Elinkeinojohtaja Miia Himanka
044 4691 246
miia.himanka(at)kalajoki.fi

Lomitusohjaaja/Kalajoen kaupunki
Liisa Hannula 
044 4691 259
liisa.hannula(at)kalajoki.fi

Maaseutusihteeri/Kalajoen kaupunki
Jari Isotalus
044 4691 393
jari.isotalus(at)kalajoki.fi

 

 

Liitetiedostot