Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10 % muutos).

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (=vanhemmat ja enintään neljä alle 18-vuotiasta lasta) perusteella. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen:

Perheen kokoTuloraja/kkKorkein maksu %Korkein maksu €
23 87410,76 626
34 99810,77 750
45 67510,78 427
56 35310,79 105
67 02810,79 780

Hoitoaikaan suhteutettu maksu

Hoidon tarveTunnit/kkMaksuperusteKorkein maksu
Alle 15 tuntia/vikko1-63 h/kk40 %118 €
15-20 tuntia /viikko64-86 h/kk60 %177 €
21-34 tuntia/viikko87-150 h/kk80 %236 €
yli 35 tuntia/viikkoyli 150 h/kk100 %295 €