Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10% muutos).

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (=vanhemmat ja enintään neljä alle 18-vuotiasta lasta) perusteella. Muista alle 18-vuotiaista lapsista tehdään jokaisesta 142 euron lisäys maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen:

Perheen koko Tuloraja/kk Korkein maksu % Korkein maksu €
2 2 102 10,7 4 803
3 2 713 10,7 5 414
4 3 080 10,7 5 781
5 3 447 10,7 6 148
6 3 812 10,7 6 514

Hoitoaikaan suhteutettu maksu

Hoidon tarve Tunnit/kk Maksuperuste Korkein maksu
Alle 15 tuntia/vikko 1-63 h/kk 40 % 116 €
15-20 tuntia /viikko tai vaka 20 tuntia/viikko 64-86 h/kk 60 % 173 €
21-34 tuntia/viikko 87-150 h/kk 80 % 231 €
yli 35 tuntia/viikko yli 150 h/kk 100 % 289 €