Alavieskan kunta myöntää vuosittain hakemuksesta avustuksia.

Hakemusajankohta on keväällä ja siitä kuulutetaan Alavieska lehdessä ja kunnan ilmoitustalululla ja nettisivulla virallisissa ilmoituksissa.

Haettava avustus Hakemus osoitetaan
1. Yleishyödylliset avustukset Kunnanhallitukselle
2. Liikuntatoimen, kulttuuritoimen ja nuorisotoimen avustukset paikallisille yhdistyksille ja nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemiseen. Sivistyslautakunnalle
3. Kulttuuriapurahat Sivistyslautakunnalle
4. Yksityistie- ja metsätieavustukset Tekniselle lautakunnalle

Avustusta haettaessa on esitettävä yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä ; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista), toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle jolle avustusta haetaan.
Avustuksen käytöstä on esitettävä käyttötilitys; toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.

Kohtien 1,2 ja 3 avustuksiin käytetään tulostettavaa hakemuslomaketta: Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle

Kohdan 4 yksityistie- ja metsätieavustuksiin tarvittavat tiedot ilmoitetaan lomakkeella tieavustus ja jatkossa ilmoitetaan vain, jos tietoihin on tullut muutoksia.

Yhteystiedot

Yleishyödylliset avustukset, liikunta-, kulttuuri-, nuorisoavustukset, kulttuuriapurahat
Hallinto- ja sivistysjohtaja
Matti Pulkkinen
044 5395 250

Yksityistie- ja metsätieavustukset
Teknisten palveluiden toimisto 044 5395 283 tai 044 5395 287

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi