Alavieskan kunta myöntää vuosittain hakemuksesta avustuksia.

Hakemusajankohta on keväällä ja siitä kuulutetaan Alavieska lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla ja nettisivulla virallisissa ilmoituksissa.

Haettava avustusHakemus osoitetaan
1. Yleishyödylliset avustuksetKunnanhallitukselle
2. Liikuntatoimen, kulttuuritoimen ja nuorisotoimen avustukset paikallisille yhdistyksille ja nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemiseen.Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
3. KulttuuriapurahatSivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
4. Yksityistie- ja metsätieavustuksetTekniselle lautakunnalle

Avustusta haettaessa on esitettävä yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä ; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista), toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle jolle avustusta haetaan.
Avustuksen käytöstä on esitettävä käyttötilitys; toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.

Kohtien 1,2 ja 3 avustuksiin käytetään tulostettavaa hakemuslomaketta.

Kohdan 4 yksityistie- ja metsätieavustuksiin tarvittavat tiedot ilmoitetaan verkkolomakkeella ja jatkossa ilmoitetaan vain, jos tietoihin on tullut muutoksia.

Yhteystiedot

Yleishyödylliset avustukset
Hallinto- ja talouspäällikkö

044 5395 250

Liikunta-, kulttuuri-, nuorisoavustukset, kulttuuriapurahat
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Tuulia Säkkinen
044  5395 259

Yksityistie- ja metsätieavustukset
Tekninen johtaja
Ossi Laakso
044 5395 288
Teknisten palveluiden toimisto 044 5395 283

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi