Tervetuloa asumaan Alavieskaan

Myytävänä tontteja keskustan asuntoalueilla sekä kylillä:
Jukulaisella, Kähtävällä, Käännänkylällä, Saarenkylällä, Someronkylällä ja Taluskylällä. 

Alavieskan vapaat tontit löytyvät esitteestämme, kunnanvirastolta teknisestä toimistosta tai alueittain kunnan tonttipörssistä, josta löytyy:

  • tarkemmat tonttikohtaiset pinta-alatiedot
  • rakennusoikeudet
  • myyntihinnat
  • yksityisillä myytävänä olevat asuintonteiksi soveltuvat maa-alueet

Uusille rakentajille ilmainen vesiliittymä

TONTTIEN MYYNTIHINNAT

Kunnanhallituksen 26.6.2012 § 87 päätöksen mukaiset tonttien myyntihinnat 1.8.2012 lähtien ovat:

Alue Kortteli Tontit kpl Hinta
Kivihaka 323-334 28 7 €/m2
Ämmänkallio 316-318, 320 7 5 €/m2
Ämmänkallio 315, 322 8 7 €/m2
Ämmänkallio 319 3 2 €/m2
Sarparanta   5 4 €/m2
Kauhaperkkiö   2 5 €/m2
Kähtävä   3 2 €/m2
Keskusta Hajatontit 3 4 €/m2

Asemakaava-alueen vapaat tontit 

Tontinvaraushakemus 

Tontinvaraushakemus on voimassa yhden vuoden allekirjoituspäivästä eteenpäin. Asuinrakennuksen perustyöt on aloitettava vuoden kuluessa varaushakemuksen sopimuspäivästä, muutoin tontinvaraussopimus raukeaa.
 

Kivihaan alueen havainnekuva:

Kivihaan tontit

Yhteystiedot:
Vs. kunnanjohtaja
Kari Pentti
050 - 5590 450

Kunnaninsinööri
Tuomas Häggman
044 - 5395 287

Rakennustoimiston toimistosihteeri
Jaana Pudas
044 - 5395 283

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi