Alavieska on luotettava, ennakkoluulottomasti asumisviihtyvyyteen ja yrittämiseen ratkaisuja löytävä itsenäinen kunta. Alavieskan kunta haluaa edistää alavieskalaisten hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä huolehtia alavieskalaisten tarvitsemien palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta kestävällä tavalla

Tietoa kunnasta

Alavieska sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskan seutukunnassa. Maisemaltaan Alavieska on tyypillistä Pohjanmaan lakeutta. Alavieska on yrittäjäystävällinen kunta, joka tunnetaan vahvasta maataloudesta, puu- ja metalliteollisuudesta sekä omaperäisistä ja elinvoimaisista kylistään ja kulttuuristaan.

Kunta perustettu vuonna 1879
Asukkaita 2491 (2021)
Veroprosentti 22 vuonna 2022
Kunnan pinta-ala 252,97 neliökilometriä, siitä
Maapinta-alaa 251,31 neliökilometriä ja
Vesipinta-alaa 1,66 neliökilometriä

Alavieska Keskeinen sijainti

Tervetuloa Alavieskaan!

Piirros: Timo Takkunen
Piirros: Timo Takkunen

Alavieskan nimestä

Tarinan mukaan:

"vielä vähän viessotaan"

Tapettuaan äkäpäissään Kalajoen kirkkoherran käskyläisen joutuivat Jotunin veljekset pakenemaan korpeen. Näin he ajautuivat Alavieskaan asettuen sinne asumaan. Papin kuoltua heitä pyydettiin palaamaan vanhalle kotiseudulleen. "Eipä tulla, vielä vähän viessotaan" he sanoivat.

Tästä miettimistä merkitsevästä murresanasta kerrotaan olevan peräisin Alavieska -nimi.

Tutkimustiedon mukaan:

Vieska on vanha sana, joka tarkoittaa rauhallisempaa kohtaa kosken ylä- tai alapuolella. Sellaista, josta joen voi ylittää joutumatta virran viemäksi. Tällaisten joenylityspaikkojen kohdille muodostuneet Ala- ja Ylivieska on nimetty sen mukaan, miten ne sijoittuvat niitä halkovan Kalajoen virtauksen mukaan katsottuna. Alavieska on joessa alempana ja naapurimme Ylivieska ylempänä, lähempänä joen alkupäätä. Maantieteellisestihän Alavieska on Ylivieskaa hieman pohjoisempana


Alavieskalaisia sananparsia

Oispa viiliä ja rieskaa, ei ois ikävä Alavieskaa.
Penni on rahhaa ja kirppu on lihhaa, sano Anttilan Juho.
Nyt jaksaa, on vieskalaisten kiitos.
Apu se on lapsestaki: kalan perkkaa ja kaksi syö.

Alavieska kotiseutu

Sanat alavieskalainen aluesihteeri, kirjailija Eeva Eerola;
Sävellys alavieskalainen opettaja Aatto Saksola