Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja asuinympäristö.

Teknisten palvelujen vastuualueet:
- teknisen toimen hallinto
- yhdyskuntapalvelut
- liikenneväylät
- viranomaispalvelut
- toimitila- ja vuokrauspalvelut
- ruokapalvelut
- vesi- ja viemärihuolto

Tekninen lautakunta ratkaisee ne asiat, jotka koskevat em. tehtäväalueita sekä aravalain, maa-aineslain, maankäyttö- ja rakennuslain, rakennussuojelulain, vesi- ja viemärilaitoslain, vesilain ja yleisistä ja yksityisistä teistä annetun lain paikallisviranomaiselle määräämät viranomaistehtävät.

Teknisissä palveluissa asioita ratkaisee tekninen lautakunta ja palveluvastaavana toimii tekninen johtaja Ossi Laakso.

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
Ossi Laakso
044 5395 288

Kunnaninsinööri
Tuomas Häggman
044 5395 287

Palveluesimies
siivouspalvelut
Satu Harju
044 4294 270

Palvelujohtaja
keittiöpalvelut
Eija Kangasoja
044 4883 465
etunimi.sukunimi (at) sievi.fi

Tekninen sihteeri
Jaana Pudas
044 5395 283

Asuntotoimisto, Kela-asiat, asiakaspalveluvastaava
Mervi Murto
044 5395 285

 

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Säännöt