Palveluseteli

Palvelusetelillä kunta maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostamasta varhaiskasvatuspalvelusta.

Palveluseteli myönnetään kunnan hyväksymään yksityiseen päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai hoitajan kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalle lapselle seuraavin ehdoin:

- palveluseteliä on haettava ennen hoidon alkua eDaisy-palvelussa
- palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen ja on voimassa toistaiseksi
- hoitopaikkaa haetaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta, jonka kanssa tehdään myös hoitoon liittyvät sopimukset
- palvelusetelin valinneelle perheelle määritellään omavastuuosuus, joka määräytyy samoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Tulotiedot ilmoitetaan eDaisy-palvelussa
- lapsesta ei makseta samanaikaisesti Kelan kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä yksityisen hoidon tuen kuntalisää eikä lapsi käytä kunnallista varhaiskasvatusta

Yksityinen palveluntuottaja:

Päiväkoti Tanhuala Ky
Eskolantie 7 as. 2
85200 Alavieska
Anna Ritvonen 043 2002 304
https://www.paivakotitanhuala.com

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa Kela.
Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:

1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18v.), eikä hän ole saman kotitalouden jäsen.
2. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle.
3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Kuntalisä maksetaan perheen palkkaamalle hoitajalle, ja työnantajana toimiva perhe vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista kustannuksista yksityisen hoidon tuen (hoitoraha, hoitolisä) ja mahdollisen kuntalisän osalta. Kuntalisää ei makseta kuukautta lyhemmältä ajalta. Samanaikaisesti kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Sovitut hoitopäivät                   Kuntalisän määrä kokopäivähoidossa (yli 5 h/pv)

yli 15 pv/kk                               216,10 €
11-15 pv/kk                              162,10 € (0,75 x 216,10 €)
1-10 pv/kk                                118,90 € (0,55 x 216,10 €