Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Palvelut järjestetään 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen toimintasisällöt perustuvat Opetushallituksen valtakunnallisiin perusteisiin ja kuntamme varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatus järjestetään kokoaikaisesti, jos huoltajat työskentelevät, opiskelevat tai toimivat yrittäjinä kokopäiväisesti. Varhaiskasvatusta järjestetään enintään 20 h viikossa elleivät edellä mainitut edellytykset täyty.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat

- päiväkotitoiminta, jota järjestetään 2 päiväkodissa

- perhepäivähoito, jota järjestetään 3 perhepäiväkodissa

- avoin varhaiskasvatustoiminta, jota järjestää  kunta, MLL ja seurakunta

- yksityiset palvelut

Kotona hoidettavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta voi hakea Kelalta kotihoidon tukea.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat ja tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varda-seloste käsittelytoimista

 

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspalvelut
(kunnantalolla)
Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Päiväkodin johtaja
Helena Häivälä
044 5395 243

Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen
044 5395 214