Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Palvelut järjestetään 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen toimintasisällöt perustuvat Opetushallituksen valtakunnallisiin perusteisiin ja kuntamme varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päätyttyä. Vuorohoitoon ( = viikonloput tai klo 16 jälkeinen iltahoito) ei subjektiivinen oikeus kuitenkaan ulotu.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat

- päiväkotitoiminta, jota järjestetään 2 päiväkodissa

- perhepäivähoito, jota järjestetään yhdessä perhepäiväkodissa

- avoin varhaiskasvatustoiminta, jota järjestää  kunta, MLL ja seurakunta. Keltasirkun päiväkodissa toimii avoin Perheparkki perjantaisin, josta saat lisätietoja varhaiskasvatuksen sosionomi Elina Komulaiselta, puh. 044 5395 444.

- yksityiset palvelut

Ohjeita vanhemmalle lapsen sairastuessa

Kotona hoidettavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta voi hakea Kelalta kotihoidon tukea.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat ja tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Yhteystiedot

Varhaiskasvatusjohtaja
Helena Häivälä (toimisto päiväkoti Keltasirkussa)
044 5395 243

Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen (kunnantalolla)
044 5395 214