KULTTUURIMATKAILUSTA HYVINVOINTIA, 01.04.2022 - 30.09.2024

Tiivistelmä

Hankkeessa edistetään Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kempeleen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden markkinakelpoisuutta ja -potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja verkostoitumista, käynnistää kulttuuritoimijoiden yhteistä innovaatiotoimintaa, tehdä yhteistyötä alueellisten kulttuuritavoitteiden saavuttamiseksi mm. OULU 2026 ja muiden hankkeiden ja ohjelmien kanssa. Hankkeessa kehitetään valmiuksia ja aktivoidaan kulttuuritoimijoita, kuntia, ja yrityksiä yhteistyöhön kulttuuripalveluissa sekä kehitetään uusia toimintamalleja kuntien, kulttuuritoimijoiden ja yritysten väliseen toimintaan sekä laaditaan kulttuurisuunnitelmia. Hankkeessa edistetään kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden markkinakelpoisuutta ja pilotoidaan yleishyödyllisten kulttuuripalveluiden digitalisointia saavutettavuuden parantamiseksi ja käytetään palvelumuotoilua tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hanke edistää välillisesti kulttuurialan yritystoiminnan mahdollisuuksia ja vahvistaa kuntien matkailunäkyvyyttä. Kulttuuritoiminnan vaikuttavuus lisääntyy hankkeen myötä. Hanke elävöittää maaseutua tuomalla kulttuurikohteet paremmin esille ja tekemällä yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteita ovat:

Yhteistyö ja verkostoituminen, kulttuuritoimijoiden ja yritysryhmien yhteisen innovaatiotoiminnan käynnistäminen uusien kulttuuri- ja elämystuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi sekä Digiosaamisen kehittäminen, OULU2026 -hanke yhteistyöhön ja toimeenpanoon valmistautuminen, ja välillinen tavoite on kulttuurin hyödyntäminen kuntien hyvinvoinnin edistämistyössä.

Toimenpiteet, toteutus

Toimenpiteet ovat

  1. Kulttuurimatkailutoimialan yleisien valmiuksien, osaamisen ja kyvykkyyksien kehittäminen ja toimintamallien kehittäminen
  2. Kulttuurimatkailualan toimijoiden aktivointi, sitouttaminen ja verkostointi mukaan kehittämistyöhön, verkoston
  3. toimintatapojen kehittäminen ja kokeilut.
  4. Kulttuurimatkailusuunnitelmien laatiminen työpajoissa yhdessä kulttuurialan yritysten ja toimijoiden kanssa
  5. Kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden kehittäminen, jossa innovoidaan uusia tuotteita ja palveluita,
  6. palvelumuotoillaan yleishyödyllisiä tuotteita ja palveluita niiden markkinakelpoisuuden parantamiseksi ottaen huomioon tuotteiden laatu, palvelu, kapasiteetti, turvallisuus, kestävyys, saavutettavuus, saatavuus, ostettavuus, autenttisuus ja vetovoimaisuus.
  7. Kulttuurimatkailuopastukseen laaditaan toimintamalleja, kehitetään toimintavalmiuksia, kyvykkyyksiä ja sen digitalisoimista yhdessä kuntien oppaiden ja sidosryhmien kanssa.
  8. Hallinnointi ja rekrytointi

Kohderyhmät Ja yhteistyökumppanit

Kohderyhmänä ovat Alavieskan, Kalajoen, Kempeleen, Ylivieskan, Sievin, Oulaisten, Nivalan, Haapajärven ja

Pyhäjärven kulttuurin ja matkailualan toimijat.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 217201,00 €. Rahoitus on 100 % tälle yleishyödylliselle hankkeelle. Se käytetään palkkoihin ja ostopalveluihin sekä yleiskuluihin.

Vastuuorganisaatio; Kalajoen kaupunki, Kalajoki akatemia. Hankkeen johtaja on sivistysjohtaja Tiina Kangas ja yhteyshenkilöAnita Ohtamaa.

Lisää tietoa täältä: www.kalajoki.fi/kuma-hanke

Hankkeen projektipäällikkö Merja Nevalainen merja.nevalainen(at)kalajoki.fi