Henkilötietojen käsittely

Yksityisyys on tärkeä asia. Huolellinen ja lainmukainen henkilötietojen käsittely takaa sen, että yksityisyytesi on turvassa.

Viranomaiset saavat käsitellä kuntalaisten henkilötietoja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.  Joissakin tapauksissa henkilötietojen käsittelyoikeus voi perustua myös sopimukseen tai sopimuksen valmisteluun, jossa olet osapuolena. Mikäli edellä mainitut perusteet puuttuvat, pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan mm. henkilötietojen

  • keräämistä, tallettamista ja arkistointia
  • käyttöä, muuttamista ja yhdistämistä
  • järjestämistä, siirtämistä ja luovuttamista
  • suojaamista
  • poistamista tai tuhoamista

Henkilötietoja saa käsitellä vain laissa määrätyn ajan tai määriteltyjen säilyttämiskriteerien perusteella.

Henkilötiedoille, joita käsittelemme, on aina asiallinen oikeusperuste. Rekisterikohtaiset henkilötietojen käsittelyperusteet on mainittu eri toimialojemme henkilötietorekistereissä.

Yleiset oikeusperusteet
Henkilötietoja saa käsitellä, kun kysessä on
  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
  • rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen
  • rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
Henkilötietoja saa käsitellä myös, jos olet
  • antanut nimenomaisesti suostumuksen käsittelyyn. Molempien oikeusturvan takaamiseksi pyydämme suostumuksen aina kirjallisena
  • osapuolena jonkun sopimuksen valmistelussa tai sen täytäntöön panemisessa

 

Mitä muuta henkilötietojen käsittelystä tulisi tietää?
Mikäli henkilötietoja käsitellään automaattisen päätöksenteon yhteydessä tai henkilöitä profiloidaan, myös näissä toimissa henkilötietojen käsittelyn periaatteet on oltava läpinäkyviä ja niistä on kerrottava selkeästi.

Alavieskan kunnan palvelupiste

Henkilötietoja koskevat tietopyynnöt ja oikaisut

Alavieskan kunta
Palvelupisteen aukioloajat ma-pe 9.00-15.00
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 4395 111
alavieskan.kunta(at)alaveska.fi