Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista voidaan tunnistaa henkilö välittömästi tai välillisesti. Helposti ymmärrettäviä henkilötietoja ovat mm. nimi, sukunimi, osoite, henkilötunnus tai kuva. Kuitenkin esimerkiksi myös biologinen näyte, IP osoite tai auton rekisterinumero voidaan tulkita henkilötiedoksi eri tilanteissa.

Erityiset henkilötietoryhmät
Erityiset henkilötietoryhmät tarkoittavat arkaluontoisia tietoja. Viranomaisille on säädetty erityislainsäädännöllä oikeus kerätä ja käsitellä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja, joita yleensä ei saa käsitellä ilman suostumusta. Näitä tietoja käsitellään erityisellä varovaisuudella. Viranomaiset saavat käsitellä näitä tietoja rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn oikeuksien tai velvollisuuksien noudattamiseksi sekä silloin, kun käsittely on tarpeen henkilöiden ja yhteiskunnan etua palvelevien tarkoitusten toteuttamiseksi eri toimialoilla. Näitä henkilötietoja voivat käsitellä myös näihin henkilötietoryhmiin kuuluvat säätiöt ja yhdistykset. Nämä ja muut lailliset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt eivät saa luovuttaa tietoja yhteisön ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.
  • Rotua tai etninen alkuperää
  • Poliittinen mielipide
  • Uskonnollinen vakaumus
  • Ammattiliiton jäsenyys
  • Geneettiset tai biometriset tiedot (sormenjälki, käden muoto jne)
  • Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Jos olet itse nimenomaisesti saattanut omia erityisiin tietoryhmiin kuuluvia tietojasi julkisiksi, muut saavat käsitellä näitä tietoja.

Mikä on henkilötietorekisteri?
Rekisterillä tarkoitetaan mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein. Ei ole väliä, onko tietojoukko keskitetty johonkin tiettyyn paikkaan tai hajautettu eri järjestelmiin. Rekisteri voi sijaita maantieteellisesti yhdessä tai useammassa paikassa tai se voi olla järjestetty toiminnallisin perustein.

Viranomaisten toiminnassa syntyy henkilörekistereitä eri käyttötarkoituksiin. Voit tutustua henkilötietorekisteredemme sisältöön ja käyttötarkoituksiin näillä tietosuojasivustoilla.

 

Alavieskan kunnan palvelupiste

Henkilötietoja koskevat tietopyynnöt ja oikaisut

Alavieskan kunta
Palvelupisteen aukioloajat ma-pe 9.00-15.00
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 4395 111
alavieskan.kunta(at)alaveska.fi