image-20190702150752-1             Alavieska aidosti lähellä

Alavieska on Kalajokilaaksossa sijaitseva, n. 2600 asukkaan kunta, jonka kuntastrategiaa kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt toteuttavat hyvässä yhteistyössä. Kunnan palvelutuotannossa verkostoituminen ja alueellinen yhteistyö ovat tärkeitä ja mm. sote-palveluiden tuottamisesta vastaa kuntayhtymä. Nykyisen kunnanjohtajan jäädessä eläkkeelle etsitään työn jatkajaksi innovatiivista, tulevaisuusorientoitunutta Alavieskan kehittämiseen sitoutunutta henkilöä.

Kunnanhallitus julistaa haettavaksi 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN

Virka täytetään toistaiseksi.

Virkaan valitun tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta kunnanhallituksen alaisena kunnanvaltuuston hyväksymän johtajasopimuksen mukaisesti. Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen käsiteltävien asioiden valmistelusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä tai vastaavista johtotehtävistä.

Soveltuvuutta arvioitaessa arvostamme

  • kunnallishallinnon, julkishallinnon, talouden ja elinkeinoelämän sekä maaseutuympäristön tuntemusta
  • kykyä asioiden, ihmisten ja verkostojen hyvään johtamiseen
  • hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista verkostoitumista
  • innovatiivisen kehittäjän työotetta

Virka täytetään 1.1.2020 alkaen toistaiseksi, mutta tavoitteena on, että virkaan valittu voi aloittaa tehtävässä 1.11.2019. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksi saamisesta.

Hakemus ja CV tai ansioluettelo palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 16.8.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Alavieskan kunta, Pappilantie 1, 85200 Alavieska tai sähköpostilla osoitteeseen alavieskan.kunta@alavieska.fi. Aihekenttään tai kuoreen merkintä ”Kunnanjohtaja". 

Lisätietoja antavat

valtuuston puheenjohtaja Annikki Sipilä, p. 040 5885009, annikki.sipila@alavieska.fi
kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarmo Nahkala p. 0400 767117, jarmo.nahkala@alavieska.fi  

 

ALAVIESKAN KUNNANHALLITUS

Julkaisuaika