Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (> Tulvariskien hallinta > Merkittävät tulvariskialueet ja tulvariskien alustavan arvioinnin raportit >
alueellista tietoa, valitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, suora linkki).

Asiakirjoihin on mahdollista tutustua kunnantalolla Pappilantie 1, 85200 Alavieska.

Julkaisuaika