Yksinyrittäjät voivat hakea 2.000 euron suuruista tukea kunnilta koronavirustilanteessa. 
Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen 
koronakriisistä johtuvan häiriötilanteen aikana. 

Tuen saamisen ehdot: 
• Vuoden 2019 tilinpäätös vähintään 20 000 € (sis. alv)  tai yrittäjällä YEL- vakuutus 
• Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronan vaikutuksia 
• Yrityksellä ei ole verovelkaa tai on sopimus verovelan maksusta 
• Liiketoiminta kuukauden tarkastelujaksolla (16.3-30.8.) on alentunut vähintään 30 % edellisen vuoden samaan kuukauteen verrattuna tai 12 kuukauden liikevaihdosta saatavaan kuukauden tulokseen verraten 
• Yrittäjä ei ole saanut muita korona-avustuksia 

Hakemukset voit jättää:  Alavieskan kunta - Yksinyrittäjän avustushakemus 

Ohjeet hakemukseen: Yksinyrittäjän avustushakemuksen ohjeliite 


Yksinyrittäjille tarkoitettua valtion apua on Alavieskassa vielä jakamatta.                
Kaikissa hakemuksiin liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa:                                         
Yritysasiantuntija Minna Kontro 040-5372 989 tai minna.kontro@kalajoki.fi 

Julkaisuaika