20.3.2020

TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTOJEN TIIVISTÄMISESTÄ KORONA- EPIDEMIAN AIKANA

Kunnan valmiusryhmässä on 18.3.2020 tehty päätös päiväkotien yhdistämisestä 1.4. alkaen.
Keltasirkun päiväkoti suljetaan lapsiryhmien huomattavan pienenemisen takia.
Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevat lapset hoidetaan 1. - 13.4.2020 Peukaloisen päiväkodissa, joka on avoinna varattaujen hoitoaikojen mukaisesti. Kuitenkin vuorohoitoa tarjotaan ääriaikoina (klo 5-6 ja klo 16.30 - 22.00) vain sitä työn takia välttämättä tarvitseville.

Esiopetuksessa olevien lasten iltapäivähoito järjestetään omassa iltapäiväyhmän tilassa Koulutie 11 B 5:ssä, klo 16.15 saakka.
Aamuhoitoa tarvitsevat esioppilaat tulevat 1.4. jälkeen myös Peukaloiseen, josta heidät viedään lähiopetukseen koululle.

Lapsesi kohtaa tässä tilanteessa uusia aikuisia ja uusia leikkikavereita, mutta teemme parhaamme että tuttujen aikuisten kanssa siirtyminen ei käy ylivoimaiseksi ja pienryhmätoiminta on hyvin tärkeässä roolissa. Talojen henkilökunta yhdistyy ja lomailee vuorotellen.

Huoltajana huomioitte tässä tilanteessa:
- hoitoaikojen varaamisesta ja poikkeusten ilmoittamisesta
- lapsen allergioiden tiedottamisesta
- lapsen vaatteiden ja varusteiden siirtämisestä itse (kaikki lokerot ja tarvikkeet siis mukaan 31.3. Keltasirkusta !) sekä niiden nimeämisestä että tunnistamme mikä kuuluu kenellekin.
- vain terve lapsi tuodaan lapsiryhmään, joka jaksaa osallistua päivän toimintoihin
- mikäli on mahdollisuus hoitaa lapsi nyt kotona, toimi niin. Maksuhyvityksiä tulee ennalta suunniteltuihin poissaoloihin ajalla 17.3. - 13.4.2020.
- seuraa tiedotusta Tieto Edun kautta ja kunnan www-sivuilta tai kunnan Facebook-sivuilta.
Tilanteet voivat muuttua ja sulku (Keltasirkun) voi jatkua 13.4.2020 jälkeenkin tilanteen niin vaatiessa.

Keltasirkku perussiivotaan sulun aikana.
Puhelinnumrot toimivat omiin ryhmiin normaalisti.
Peukaloisen osoite: Oikopolku 4 (3-5- vuotiiaden ryhmään kulku rakennuksen takaa klo 7.45 jälkeen, muuten etuovi)

päiväkodin johtaja 
vt.sivistys- ja hyvinvointijohtaja       
kunnanjohtaja
 

Julkaisuaika