Tiedote Alavieskan kunnan päiväkoti Peukaloisen lasten vanhemmille sekä henkilökunnalle

Tiedotteen laatija: Alavieskan kunnan päiväkoti Peukaloisen sisäilmatyöryhmä

Tiedote:

Alavieskan kunnan päiväkoti Peukaloisen henkilökunnan jäseniltä on tullut viestiä tekniselle toimelle, että osa henkilöstöstä oirehtii joissain Peukaloisen tiloissa. Alavieskan kunta on teetättänyt asian johdosta Peukaloiseen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen kesällä 2023.  Asian johdosta on myös perustettu Peukaloisen sisäilmatyöryhmä, jonka kokoonpanosta kooste tiedotteen lopussa. 

Kuntotutkimuksessa havaittiin pistemäisesti mm. epätiiviitä rakennusosien liitoksia alapohjassa, ulkoseinien alaosissa ja osassa kantavien väliseinien alaosia. Haitallista raja-arvot ylittävää kosteutta havaittiin vain vähäisessä määrin yhdessä alapohjan mittauskohdassa. Kuntotutkimuksessa tehtiin myös LVI-järjestelmään aistinvarainen kuntotutkimus. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudessa havaittiin puutteita sekä riittämätöntä ilmanvaihtoa osassa rakennusta. LVI-järjestelmän osalta tehtiin korjaustoimenpiteitä syyslomaviikolla.  Kohteeseen tekivät kohdekäynnin 7.11.2023 ympäristöterveydenhuolto sekä kunnan tekninen toimi. Kohteeseen on 14.11.2023 tehnyt käynnin myös ilmanvaihto- ja automaatioasiantuntija. Kohdekäyntien perusteella havaittiin mahdollisesti yhdeksi merkittäväksi sisäilmaa heikentäväksi tekijäksi ilmanvaihdon puutteellinen toimivuus osassa rakennusta sekä epätiiviit rakennusosat, kuten ikkunoiden riittämätön tiiveys (kylmä vedon tunne). Asioiden korjaamiseksi on tarkoitus tehdä mm. seuraavat toimenpiteet talven 2023 aikana:

  • Ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja ilmamäärien mittaus sekä ilmanvaihdon tasapainotus
  • Hiilidioksidi- ym. olosuhdemittaukset ja kosteusmittaukset alapohjaan
  • Sisärakennusosien (lattia ja väliseinien alaosat) tiivistyksiä ja lisätutkimuksia, ikkunoiden tiivistys

Tutkimusten pohjalta korjausten on tarkoitus jatkua rakennuksen sisäpuolella keväällä tai kesällä 2024. Sisäilmatyöryhmään kuuluvat mm. sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, työterveyshuollon edustaja, ympäristöterveyden edustajat, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäälikkö, päiväkodin johtaja, sekä tekninen johtaja ja kunnaninsinööri. 

Sisäilmatyöryhmä on todennut raportin ja kohdekäyntien jälkeen, että päiväkoti Peukaloisen tiloissa voidaan jatkaa toimintaa normaalisti. Korjaus- ja puhdistustoimenpiteet tullaan tekemään päiväkotitilojen ollessa kiinni. Mikäli koet tai lapsesi kokee oirehtivansa jossain tilassa, ottakaa yhteyttä päiväkodin johtajaan tai työterveyshuoltoon. Sisäilmatyöryhmä antaa seuraavan tiedotteen keväällä 2024, ennen kesälomakauden alkua.

Alavieskassa 16.11.2023, päiväkoti Peukaloisen sisäilmatyöryhmä, psta kunnaninsinööri Tuomas Häggman

Julkaisuaika