Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaa. Suunnitelma määrittää tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille. Järjestämissuunnitelma perustuu hyvinvointialueen strategiaan, jonka aluevaltuusto on hyväksynyt 2.5.2022.

Aluehallitus päätti lähettää järjestämissuunnitelman luonnoksen lausuntokierrokselle. Asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät voivat tutustua luonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja antaa siitä palautetta 15.–30.9. Järjestämissuunnitelman luonnoksesta on mahdollisuus myös antaa virallinen lausunto.

Järjestämissuunnitelman luonnosta työstetään lausuntokierrokselta saatujen kommenttien ja lausuntojen perusteella, ja tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää järjestämissuunnitelmasta lokakuussa.

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/vaikuta-hyvinvointialueen-palveluihin/

Järjestämissuunnitelman luonnos: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/wp-content/uploads/2022/09/jarjestamissuunnitelma_luonnos-14.9.2022_lausunnolle-lahteva-versio_final-jakeluun.pdf

Vastaa kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/23617632-4a0e-4bb2-8aba-a8667a11f0a3?displayId=Fin2626141

Julkaisuaika