Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen keskeinen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen tehtävien järjestäminen alueella. Valtaosan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta (palotarkastustoiminta) ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle vapaaehtoisia tehtäviä ovat mm. ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta sekä kuntien varautumisen tukeminen.

Palvelutasopäätöksen luonnoksesta järjestetään erilaisia info- ja keskustelutilaisuuksia. Avoimet, asukkaiden ja järjestöjen yhteiset info-tilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä keskiviikkona 13.9. kello 17–18 ja maanantaina 18.9. klo 17–18. Pääset osallistumaan tapahtumiin Pohteen tapahtumakalenterin kautta.

Lisätietoa https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/pelastustoimen-palvelutasopaatoksen-luonnoksesta-kerataan-nakemyksia-laajasti/

 

Julkaisuaika