Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) tiedottaa

PÄIVITETTY TIEDOTE LINTUINFLUENSSASTA

Sievistä keskustan alueelta sekä Lahnajärveltä on lähetty tutkittavaksi kuolleita lokkeja, joissa on todettu lintuinfluenssa H5N1. Tutkimukset ovat valmistuneet 1.8.2023. Molemmilta alueilta on tutkittavaksi lähetetty yksi lokki. Yksittäiset linnut ovat tuossa vaiheessa lähetetty tutkittavaksi, kun on haluttu kartoittaa aluetta, jolla lintuinfluenssaa esiintyy. Alueellamme ei ole todettu joukkokuolemia. Kartoittamista on tehty, sillä alueemme läheisyydessä Keski-Pohjanmaalla on esiintynyt lokkien joukkokuolemia, joiden syyksi on todettu lintuinfluenssa H5N1. Lintuinfluenssa leviää herkästi villilintujen keskuudessa. Toiminta-alueeltamme on lisäksi lähetetty yksittäisiä kuolleita lintuja tutkittavaksi viikolla 31. Tässä vaiheessa yksittäisiä lokkeja ei ole enää syytä lähettää tutkittavaksi, kun alueellamme on todettu lintuinfluenssaa.   

On hyvä muistaa, että kuolleiden lintujen käsittelyä tulee välttää. Erityisesti tulee huolehtia, että lapset ja lemmikkieläimet eivät pääse käsiksi kuolleisiin lintuihin. Yksittäisen kuolleen linnun voi haudata koskematta lintuun. Tällöin tulee käyttää hengityssuojainta ja kertakäyttökäsineitä. Sairaita ja lintuinfluenssaan kuolleita eläimiä käsiteltäessä on mahdollista, joskin epätodennäköistä, että lintuinfluenssa tarttuu myös ihmiseen. Lintuinfluenssan oireet ihmisellä ovat samat kuin kausi-influenssan oireet.

Ruokavirasto on tiedottanut, että lintuinfluenssaa on todettu myös muun muassa Keski-Pohjanmaan alueella turkistarhoilla. Ruokavirasto on laatinut turkistarhoille ohjeen lintuinfluenssan torjuntaan https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/ruokavirasto-valmistautuu-lintuinfluenssan-torjuntaan-turkiselaintiloilla/. Torjuntatoimiin on syytä ryhtyä myös alueemme turkistarhoilla.

Lintuinfluenssa tarttuu kaikkiin lintuihin. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää suojata kaikki siipikarja ja lemmikkilinnut tartunnalta. Luonnonvaraisten lintujen kontaktit niihin tulee estää. Ulkona pidettävien kanojen aitaukset suositellaan katettavaksi, jotta lintuinfluenssan tarttuminen kanoihin estetään. Siipikarjan ja lemmikkilintujen pitäjien tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, mikäli linnuissa havaitaan influenssan oireita eli sierainvuotoa, yskää, apatiaa, syömättömyyttä sekä kohonnutta kuolleisuutta. Ruokavirasto on suositellut myös siipikarjan ja harrastekanojen sisälläpitoa koko Suomessa https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/lemmikki--ja-harraste-elaimet/uutiset/ruokavirasto-suosittelee-myos-harrastekanojen-sisallapitoa-koko-suomessa--luonnonvaraisissa-linnuissa-on-runsaasti-lintuinfluenssaa/

Metsästyskauden lähestyessä Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi alueilla, joissa on todettu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/lintujen-metsastyskausi-lahenee--miten-huomioida-lintuinfluenssa/

Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tai yksittäisistä kuolleista petolinnuista voit ilmoittaa virka-aikana Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon valvontaeläinlääkärille ja virka-ajan ulkopuolella päivystävälle kunnaneläinlääkärille. Yksittäisistä kuolleista lokeista ei tarvitse ilmoittaa eläinlääkäreille. Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua. https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/ajankohtaista-lintuinfluenssasta/ 

Lintujen joukkosairastumisista ja -kuolemista Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) voi ilmoittaa:

Alavieska, Kalajoki, Merijärvi ja Ylivieska
puh. (08) 419 5830

Nivala ja Sievi
puh. (08) 419 5831

 

Lisätietoja antaa:

kunnaneläinlääkäri Petra Aitto-oja, p. 044 419 5814, petra.aitto-oja@ylivieska.fi

kunnaneläinlääkäri Kaija Hannula, p. 044 419 5805, kaija.hannula@ylivieska.fi

 

 

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran uusien tulosten valmistuttua tai aikaisemmin, jos tarvetta ilmenee.

Julkaisuaika