Henkilötietorekisterit

Kunnan toiminnassa muodostuu useita henkilötietorekistereitä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä tai joltakin toiselta viranomaiselta.

Kuntahallinnon henkilötietorekisterit

Kunnan hallinnon tehtävät ovat lakien säätelemää toimintaa. Henkilötietoja käsitellään

rekisteriluettelo

Vuokra-asuntojen hallinnassa, vuokraustoiminnassa ym. kerätään henkilötietoja....

Asumisen ja ympäristön henkilötietorekisterit
rekisteriluettelo

Varhaiskasvatuksen tietovarannoista säädetään Varhaiskasvatuslain (540/2018) 13 luvussa. Laissa määritellään asiakasrekisteriin talletettavista tiedoista, talletettavien tietojen välittämisestä sekä tietovarantoon liittyvistä sähköisistä palveluista. Tietovarantoon ei sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä, tieteellistä tutkimusta varten luovuttamista lukuun ottamatta, eikä tietoaineistojen tuottamista pyynnöstä koskevaa 21 §:ää.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilötietoreksiterit
rekisteriluettelo

Kunnan vapaa-ajan toiminnoissta osa on vapaaehtoisia tehtäviä, joita ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta kunta haluaa kuitenkin tarjota kyseisiä palveluja. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittelyn peruste voi olla kuntalaisen kanssa tehty sopimus tai kuntalaiselta pyydetty suostumus henkilötietoje käsittelyyn.

Vapaa-ajan toiminnan henkilötietorekisterit
rekisteriluettelo

Elinkeinotoiminnan....

Yrittämisen ja elinkeinotoiminnan henkilötietorekisterit
rekisteriluettelo
Kuntien yhteisrekisterit

Kunnat tekevät jokilaaksojen alueella yhteistyötä ja tuottavat yhteisiä palveluja, jolloin ne toimivat yhteisrekisterinpitäjinä käyttäen samaa henkilötietorekisteriä.

rekisteriluettelo

Tutustu myös tietosuojaperiaatteisiimme ja kuinka käsittelemme henkilötietojasi.