Jätevesiviemärin saneeraus aloitetaan Laidunpuiston alueelta viikon 43 aikana.

Pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta työkoneiden ja kaivantojen läheisyydessä.

Julkaisuaika