Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

 
Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön 
organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa 
ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien 
pohjalta.  

Koordinaatioryhmä kokoontui 21.9.2021. Ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on palannut kokonaisuudessaan 
epidemian perustasolle, minkä vuoksi alueella otetaan käyttöön perustason maskisuositukset.  

Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset. 

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle 

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. 

Tapahtumat: 

Etätyö 

  • Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. 

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita) 

  • Joukkoliikenteessä. 
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä kaikille työntekijöille, asiakkaille sekä vierailijoille 
  • Korkean riskin tapahtumissa, kuten sisätiloissa järjestettävissä massatapahtumissa. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

  • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. 
  • Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana 
  • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa. 

Ravitsemusliikkeet 

  • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti 
Julkaisuaika