Alueellisen PPSHP COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön 
organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa 
ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien 
pohjalta.  

Koordinaatioryhmä piti kokouksen 10.11.2020. 

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntojen määrän kasvu on hidastunut ja ilmaantuvuusluvut ovat hieman 
laskeneet. Tartuntojen alkuperä pystytään selvittämään yli 80% tapauksissa. Pohjois-Pohjanmaalla ollaan 
epidemian perustasolla. Oulussa ollaan siirtymässä kiihtymisvaiheen kynnykseltä perustason suuntaan. 

Koordinaatioryhmä esittää, että määräaikaisia suosituksia Oulun kaupungin alueella jatketaan 3.12.2020 asti. 
Aiemmat suositukset ovat edelleen voimassa koko Pohjois-Pohjanmaalla. 

Koordinaatioryhmän määräaikaiset suositukset Oulun kaupungin alueelle 3.12.2020 asti. 

 • Suu-nenäsuojainten käyttö 
  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Suositus koskee yli 15-vuotiaita. Suositus ei koske yläkouluja eikä toisen asteen oppilaitoksia.  
 • Yksityistilaisuudet 
  • Suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. 
 • Harrastusryhmät 
  • Ryhmämuotoiseen harrastamiseen annetaan tarkennettuja turvallisuusohjeita 
 • Riskiryhmät 
  • Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike) 
Julkaisuaika