Alavieskan kunta
Siirry hakuun | Siirry valikkoon | Siirry sisältöön |
Fontin koko A A |
facebook
Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa otetaan käyttöön TietoEdu-mobiilisovellus 30.4.2018, jonka kautta huoltajien tulee varata hoitoajat. Sovellus ei ole käytössä perhepäivähoidossa.

Kirje huoltajille.pdf, 199 kb

Asennusohje.pdf, 311 kb

TietoEdu web-sovellus.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto-seloste käsittelytoimistapdf, 301 kb

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehittymistä ja oppimista.
Vanhempien ja henkilökunnan välinen kasvatuskumppanuus kannattelee lasta ja tukee hänen hyvinvointiaan.

Varhaiskasvatusryhmä Peipposet

Ryhmään voi hakeutua 3-5 vuotias lapsi, jonka päivähoidon tarve ei ole kokoaikainen. Aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15, ja päivän aikana saa lounaan ja välipalan, ohjattua toimintaa ja leikkikavereita. Päivähoitomaksu peritään perheen tulojen mukaan.

Päivähoitotoimisto

Päiväkodin johtaja
Helena Häivälä
Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen
- palveluohjaus
- tiedustelut
- päivähoitolaskutus
- tuloselvitykset

Päivähoitoon hakeminen

Lasten päivähoidon järjestämiseksi on mahdollisuus valita joko
- kotihoidon tuki,
- kunnallinen päivähoito,
- päivähoidon palveluseteli (yksityiseltä palveluntuottajalta ostettu päivähoitopaikka)
- yksityisen hoidon tuki (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä). Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessä perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta.

Lapsen tutustuminen hoitopaikkaan ja hoitopaikan päivärytmiin suunnitellaan perheen toiveiden mukaisesti yhdessä vanhempien kanssa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutustuminen helpottaa lapsen päivähoidon aloitusta.

Päivähoidon aloitus käynnistyy lapsen kotiin tehtävällä tutustumiskäynnillä, jolloin päivähoidon työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä sekä kuuntelee vanhempien ajatuksia päivähoidon aloittamista. Seuraavaksi on vuorossa lapsen ja vanhempien tutustumiskäynnit hoitopaikkaan ennen hoidon aloittamista.

Lapsen vanhemmat ja päivähoidon työntekijä laativat kolmen kuukauden kuluttua päivähoidon alkamisesta lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen tueksi henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu). Yhdessä laadittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päivähoidossa kasvatustyön toteuttamista. Vasu-keskustelut käydään vanhempien kanssa kerran vuodessa.

Päivähoidon työntekijät laativat vasujen pohjalta lasten vahvuuksien ja tarpeiden mukaisen lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelman.

Yhteystiedot

Päivähoitotoimisto (kunnantalolla)
Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Päiväkodin johtaja
Helena Häivälä
044 - 5395 243
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

Toimistosihteeri
Katariina Yliverronen
044 - 5395 214
etunimi.sukunimi@alavieska.fi

sähköposti:
varhaiskasvatus(at)alavieska.fi

Varhaiskasvatussuunnitelmapdf, 2303 kb
Hyväksytty sivistyslautakunnassa 29.6.2017 §46

Tiedote päivähoitomaksuistapdf, 227 kb

Ohjeita vanhemmille lapsen sairastuessapdf, 566 kb